2017. augusztus 16., szerda

Hogyan készüljünk szeptember 20-ra, A NEMZET ZARÁNDOKLATÁRA

Magyar szívvel élő Testvérek!
Mindenki, akit megérintettek a Zarándoklatról érkezett vers sorai!

Kéréssel fordulok hozzátok.

Ha szívetekben megpendített egy húrt ez a vers, akkor érzed a felelősséget...
Mire eljön szeptember 20.-a, Nemzetünknek EGYSÉGbe kell állnia.
Tiszta lélekkel, Nagyboldogasszonyunk előtt megigazulva, Krisztus Fényét szívünkbe fogadva...
Tudom, hogy sok az idegen szívű hazánkban...
De mindazok, akik bármilyen módon is, de eleink hagyatékát őrizve, táplálva, gondozva szívében őrzi Őseink tiszteletét, meg kell értenie: Nincs több időnk!

Vitézek! Betyárok! Csikósok! Népi táncot művelők! Huszárok!Hun hagyományok őrzői! Dobosok, Pálos Motorosok! Történelmet keresők! Eredetet kutatók! Fénymunkások! Magyarok Szövetségének képviselői! Lovagrendek!

MINDEN SZÍVÉBEN MAGYAR TEST-VÉR!

Minden kicsinyes szócsatának, minden ostoba szavakon és irányokon lovaglásnak vége kell legyen, és csakis a célra kell tartani és arra összpontosítani szívünk szeretetét!


A közös hangot csak úgy találjuk meg, ha az a szívből indul, nem az észből.
A szíved hangját pedig csakis minden emberi gyengeségedet levetkőzve, gyarlóságaiddal szembenézve, vétkeidet felismerve, BEVALLVA ÖNMAGODNAK, és Letéve Istenanyánk elé, kérve oltalmát tudod meghallani.
Szíveink hangja pedig a belénk vésett üzenet és küldetés szerint szól!
És az EGYSÉG iránybába, tökéletes terv szerint van megírva.


Ezek nem egyemberes feladatok. 

Mindenkinek van része benne, ki itt vállalt születésével MAG életet ebben az időben.
Mindenkinek a maga részét kell elvégeznie, okoskodás, megmagyarázás nélkül, de pontosan aszerint, ahogyan az szívébe van írva.
Nem az elme kifogáskereső mentalitásával, nem az "én jobban tudom, mert ez így dőreség" hozzáállásával.


Higgyétek el: 

Ha a pillanatnyilag érthetetlen útmutatást követitek, hamarabb összeérnek a szálak, hiszen ha mindenki az Istenünk Terve szerinti "Isten adta dolgát" teszi, a részfeladatok EGY egésszé nőnek, Östenünk rendelése szerint!

A legnagyobb akadálya az EGYSÉGNEK Önmagunk vagyunk.
Az "én így szoktam meg, Így szoktam csinálni, kőkorszaki ragaszodással elme kreálta elvekkel, a tanultság hiúságával stb.


Pedig nagyon egyszerű képletet lenne szükséges alkalmazni:


1. Leteszem az ÉN terhét. EGOmat. Az elme manipulációját szívem felett.

2. Szembenézek lemeztelenített Ön.MAGommal, hangosan beismerve gyarlóságaimat Önmagom előtt. Mindent. Áltatás, önbecsapás nélkül.


Ez a legnehezebb feladat...
De enélkül nincs lehetőség tovább lépni, és valódi MAG küldetésedet megismerni.
Ha ebben engedsz, ebben nem vagy a végletekig kitartó és tökéletes munkát nem végzel, akkor méltatlanná válsz küldetésedre.


Ebben kell jeleskednünk 2017. Augusztus 20-szeptember 20.-ig.

Ehhez minden de minden segítséget az energiák terében megkap a Kárpát Népe.

Olyan erőterek és energiák kiáradása lesz jelen a Térben, amely rendkívüli módon ébresztő, és szolgálatra építő a MAG számára.Benső utunkat megkezdve első dolgunk, hogy félretegyünk minden világi kifogást és okot, hogy miért nem tudjuk ezt elvégezni (ebben nagyszerűek vagyunk), hanem megteremtjük a módját, hogyan vonuljunk vissza MAGunkba akár 1-2 napra... Csak Boldogasszonyunk, EGY Istenünk és mi magunk... Ha másra módunk nem nyílik, mert fizikai testünk anyagi lehetőségeink korlátai nem engedik, szobánk csendjében tehetjük ugyanezt.
Tudd - a MAG természetes alapállapota, hogy áldozatkész.

Javak, előnyök elvárása nélkül szánja a feladatért mindenét, amibe kerül szolgálata.
A Mária Utakra zarándokolva (itt nem egy félórás kirándulás, - kocsi a közelben, mindjárt rohannom kell vissza a pénzkereső munkámba - módon szükséges a zarándoklatot elvégezni, hanem) erre belül készülve, teljes megéléssel, mindaddig, míg térdre rogyva, elfáradva az önmagaddal megvívott harcodban kész nem állsz azt kimondva, és arra felkészülve: A TE akaratod legyen meg Uram. Ne az enyém. Itt vagyok, rendelkezz velem. Átadom minden gyengeségem és gyarlóságom Boldogasszonyunknak (vagy Néked Egy istenem). Követem hívó szavad...
Annyi távolságot, olyan útvonalon, ahová téged vezetnek, amikor igaz szándékkal útra keltél. Hiszen oda vezetnek, ahol a számodra szükséges erőkkel várnak.

S amikor ezt az utat megtetted (Önmagodban), akkor készen állsz EGYSÉGBEN dolgozni. Mert erre rendeltettél.
Egy szív és Egy akarat van beléd kódolva, és ebben rendelt feladatodat csakis ebben a tisztult állapotban tudod felismerni.
Szívedben ezt követően érkeznek a jelek, mit, mikor és hol hogyan kell megtenned azért, hogy ezen fizikai szinten mindaz, ami már készen áll fenn, úgy megvalósulhasson idelenn.
"Amint fent, úgy lent".
Miként a Mennyben, úgy a Földön is.

Én minden szakaszáról, és a számomra rendelt helyszínekről tájékoztatást adok a Zarándoklat a Nemzetért csoportban.
(Ha valaki EGYütt szeretne egy szakaszon jönni velem, meg lesz rá a lehetősége. Ki-ki érzése szerint.
Mielőtt spirituális önhittségünkben kötekedni kezdenénk azzal, hogy MÁRIA ÚT? ÓÓÓÓÓ Judeokeresztény...
A Földünk nem ismeri testében ezeket a bélyegeket.
Ahol Mária kegyhelyek vannak, ott Boldogasszonyi erővonalak is... a Jelenések helyei...
3.
Magomra borítom Boldogasszonyunk oltalmazó köpenyét, és tiszta, megérő szeretetben létezem tovább.
Nagyon, nagyon felemelő érzés ez,,,, Amikor ezt átéled... Utána mindig ezt a végtelen kiáradást éhezed, semmi nem téríthet majd el attól, hogy ezen az úton járj, mert tudni, érezni fogod: Hazataláltál...4. Alázattal és félelmek, aggodalmak nélkül megtenni, amit ezt követően szívünk igazával megmérve feladatunknak érzünk.
Megalkuvás, alkudozás, nélkül.
Nagyon fontos, hogy úgy tedd a dolgod, ahogyan kérik... Ahogy megtisztult szívedben érzed, úgy kell. Nem úgy, ahogy egyszerűbb. Az az elméd okoskodása, és nem a tökéletes megoldása az isten Rád bízott feladatának.

Ez a feladatunk.

Szeptember 20.-án még nem tudom, milyen helyszínre leszek rendelve, de egészen biztos, hogy egy közös találkozási pontunk lesz mindazokkal, akik benső zarándokútjukat megtették.
És fohászkodunk, hogy Szent Koronánk elérje célját.
Helyére emelhesse Nemzetét.
Ekkor készül el Kárpátia Hajója annyira, hogy vízre tehessük...


Ízleljétek a feladatot...
Keressétek a hívó hangot...

Augusztus 20.-án déltől a Hősök Terén leszek.
Nem tudom még, ott mi fog történni. Csak azt tudom, hogy oda el kell vinnem A KENYERET.Ezt a népdalt sokat kellett mostanában énekelnem, erre a Zarándoklatra készülve:

Domboldalon áll egy öreg nyárfa.
Nyárfa alatt Édesanyám háza.
Édesanyám fehér fejkendőbe -
Cipót dagaszt fűzfa tekenőbe.


Édesanyám, de messzire mentem.
Gyürkés fehér cipót de rég ettem!
A búzába de rég vágtam RENDet,
Isten tudja, látom-e még Kendet?!És olyan érdekes volt...
Amikor a Zarándoklatra készítettük a Teret, kérték, hogy azt fehér kendőben tegyem meg. Akkor még nem értettem miért. Csak e dal felbukkanását követően. 
  Olyan ez a dal, - úgy tanították nekem - mint a hazavágyó MAG éneke...
Boldogasszonyt keresve indul az útnak, de nem tudja képes lesz-e hazatalálni hozza...

Minden elő van készítve, hogy hazataláljunk végre...
Csak mi magunk kell, hogy haza akarjunk találni...

És az Életnek Kenyerét adó Búzába RENDET VÁGNI.
Éhezni az Igazság Kenyerét, és Égi Anyánk Szerelmetes SZE-ETETét.Kívánom, hogy hazataláljunk, mire az idő rendelte....

Őszinte szeretettel: Éva


Zarándoklat a Nemzetért


Te, aki valaha Magyarként születtél!
Hallgasd meg szavam, mielőtt még mennél!
Te, aki szívedben Mag erejét hordod!
S teszed minden nap világias dolgod!

Eleid de sokszor elmondták már Néked -
Minden emberfia szívbéli testvéred...
Vajon értetted, hogy ezzel mit is mondott?
Mit is jelent MAGként Isten Adta Dolgod?

El'ink ősidőkbe a tudást elhozták.
A tudásnak magját génjeid hordozzák.
Az embernek fia, ki letért az útról,
Reád támaszkodik, mikor az IDŐ szól.
 
Ez az idő eljött! Kongnak a harangok!
Égi magasságban jelzik majd csillagok!
Szívedbe írott kódjával az EGYnek
Elindul a Hajó! Bárkája Istennek!
 
Hozzád szólok, Magyar, mind, ki utad rovod!
Mind, akinek szíve ős Honáért lobog!
Neked ki puszták hagyományát éled!
Nektek is kik Vitézek erényét dícsértek!
 
Dobosok, Táltosok, bácsáknak fiai!
Aranyasszonyoknak gyönyörű lányai!
Hunok gyermekei, huszárok, betyárok,
S Ti, kik alatt zúgnak vad motorok!

Magyar! Ki szívedben ős hon után esdel!
Magyar! Ki tiszteled hagyományod, kelj fel!
Tekints a szívednek hívó szent szavára!
S hátadat vetve indulj a munkára!

Te, ki évezrede oltalmát élvezed,
Ajkad Boldogasszony segedelmét esded!
Te, ki fohászoddal évezredek óta
Istenanyánk felé könyörögsz óhajtva -

Nemzetednek nehéz sorsát hogy könnyítse!
Könyörögsz, hogy életed mindig megsegítse!
De Te, igaz Magyar - ki fohásszal   esdel,
meghallod-e szavát, mi EGY-S-ÉGre kérlel?

Tiszteleted felé igaz -e szívedben?
Felér-e hozzá jóságod is ebben?
Eltölti-e szíved az Egy Isten Fénye
aképp, hogy ALÁZATTAL lépsz végre EGY-S-ÉGre!

Te, ki ezredéve őrzöd ez a képet
Boldogasszonyunkról, s szívedbe égett:
Napba öltözött Ő, ki Holdsarlón álla,
s tizenkét csillag fénylő koronája...

Ez a kép  szívedbe mélyen beleégett...
Oda írta bele Istened és véred.
Ezt írták eleid Égi Krónikákba,
Ezt szőtték Anyáink az esti imákba.

Tudod-e Te, Magyar: égi jel érkezik!
Boldogasszony Anyánk a Napba öltözik!
Holdsarlón fog állni Földanya havában,
Tizenkét csillaggal fénylő koronában!

Halld meg tehát Magyar! Ki itt élsz e világban!
Halld meg hát amit kér, szíved igazában!
Állj eléje tiszta, megigazult szívvel,
Útjait Te járd be, elmélyült lélekkel!

Zarándoklatodat ajánld az EGY-S-Égre,
Lelkedet készítsd fel a Szent Küldetésre!
Tégy félre mindent, mi világnak gondja,
S szánd e végső időt Boldogasszonyodra.

MAGok Hazájának, Kárpát Szent Földjének
EGY-S-ÉGéért szálljon minden szívből ének!
Elmélyült, igaz hit nőjön fel szívedben,
Bölcsesség, alázat ébredjen lelkedben!

Kérleld Égi Anyánk segedelmét érte,
Zarándoklatodban tekints fel az Égre!
Minden erőt néked ekkor odaadnak,
hogy ura lehessél szolgálatodnak.

Földanya havának 20. napjára
EGY-S-ÉGben kell álljon a MAGnak országa!!!
Mire Égi Anyánk jele elkészüle,
Háttársként kell álljon Nemzetnek egésze!

Szívedbe e jelben erős vágyak jönnek...
Elindul hajója Fény Nemzetének.
Kárpátia lesz majd Világ Segedelme,
Igaz embereknek fényhordozó kelyhe.

Isten Igazságát s Rendjét itt őrizik.
Koronájuk által azt trónra emelik.
Szent Királyok méltó utódivá válnak.
Ősink véri így nem hiába hullának.

Méltók vagyunk-e hát mi Magyaroknak lenni?
Egymás csaholását el tudjuk engedni?
Megítélésünket Anyánk elé tárni,
Gyarlóságainkat örökre lerázni?

Meg tudjuk-e látni EGY-MÁSban az Istent?
Tudunk e szeretni, önzetlenül, Hitben?
Ítélkezés nélkül, hisz az nem mi gondunk...
Ítélje meg Isten a mi viselt dolgunk.

Le tudjuk- e tenni az "okosság" terhét?
Hogy majd mi mondjuk meg, hogyan, merre miért?
Le tudjuk-e fojtni elménk harsogását?
Egymás hibáinak ujjal mutatását!

Hiszen az Igaz Út a szívünkbe van írva...
Csak a Csend kell hozzá, hogy mindenki hallja.
Hogy ne Te gondolkodj, drága jó Barátom!
Hanem Isten hangját kövessed az úton!

Erre kérlel minket Boldogasszony Anya!
Hogy nagy napjára felálljon a Bárka.
Hogy szent zarándoklattal tedd le terheidet,
Ismerd igaz Magod, s emeld föl a fejed!

Ne önmagod becsapva magaddal elhitesd -
Mindent megtettél már, lelked tökéletes .
Alázatot vizsgálj! Pőrén, meztelenül!
Úgy indulj az útra, lelked amint ürül!

SZER-ELEM az útja igazulásodnak!
Alázat az útja Te szolgálatodnak.
Erre másként nincs mód, s a babjból sincs más út!
Isten útját járva tárul fel dicső múlt!
 
Ezért járja útját Zarándokunk ismét...
Ezért kérlel Anyánk, sokadjára! Miért?
Mert az idő közel! A nemzet még gyenge!
Te is tehetsz érte! Te is felelsz érte!

 Járd meg benső utad, az Erők ott várnak!
Eleink szellemi erősítik lábad!
Mária utakon Szent Erők élednek,
Zarándokainak segítői lesznek!
 
Égi Édesanyánk, Nagyboldogasszonyunk
kötőjébe hajtva arcunkat -tisztulunk,
Kérjük segedelmét Szent vállalásunkra!
S kinek-kinek maga útját megmutatja.

Segítve, hogy Erőben s Hitben megállhassunk,
Megalkuvás nélkül Igazként szolgáljunk.
Vértezve a Szeretet Élő Erejével,
Melynél nagyobb fegyver ide soha nem kell.

 Ha szívedbe ekkor Szent Szerelem ébred,
Meglátod másikban Istent és Testvéred,
Leteszed elmédnek okos csaholását -
megtalálod minden, minden megoldását!

Akkor már nem lesz ellenfél testvéred,
meglesz a közös út, hisz együtt rezeg véled!
Mindez csak tisztán megy, megigazulva.
Ennek ettől nincsen könnyebbik útja!
 
Ehhez minden Erőt  - indítnak feltárni.
Zarándoklatomat Nemzetemért járni.
Ősök terén kezdem bejárni Utat,
Új Kenyérrel táplálva a Magyar Ifjakat.

Istvánnak ünnepén Kenyerem átadom,
S megkezdem hosszú , Szent zarándoklatom.
Máriacell kapujában hő fohász elmondok,
Csíksomlyóban Asszonyunknak szívből hálát adok.

Mire félút érek, ejön majd az Idő...
S mit viszek eléje - az bizony még megjő....
Azt viszem eléje, amit Érte tesztek!
Azt teszem eléje, amik addig lesztek!

Zarándokútamat értetek, s veletek,
EGY-S-Égben dolgozva, Nemzetért teszem meg.
Hogy Kárpát bárkája milyen hajó lészen -
Rajtatok is múlik. Rajtatok, egészen!

Minden Erőt viszek, mit tőlem csak kérnek...
Mindent megteszek, mit szívemben érzek.
Nem méltatlankodom már szívem ellenében.
Tudom, az EGY segít, nincs kétségem ebben.

Kérlek, érezd át e feladatnak súlyát!
Érezd, mit vállaltál! Érezd meg az útját!
Ne csüggedj, csak indulj, keresd Boldogasszonyt!
Zarándoklatoddal emeld reá arcod!

Csüggedt tekinteted szegezd fel az Égre!
Kérd a segítségét igaz megtérésre!
Megtörve és üresen add át magod neki!
Megtört elméd kiterítve, szíved elé teszi

Anyaszerelmének, Oltalmának leplét...
Beteríti lényed, megszületni segít.
Fiait megszülve Nemzete feléled.
Isten elé teszi le tiszta gyermekszíved.

Krisztus fénye tölti el így a szíved bugyrát,
Szeretetben, követeként járhatod majd Útját.
Méltatlannak nincs esélye e Kegyet megkapni!
Magyar viszont csak így tud Magyarnak maradni.

Magyar, ha magadat Te Magyarnak vallod!
Éld meg ezen sorokat szívedben, s meghallod...
Hová, mikor, hogyan tedd zarándoklatodat.
Hogyan készítsd lényedet - szíved utat mutat.

Csak okoskodásod terel el az úttól!
Erre figyelmezzél! Válj most el a múlttól!
Csak a JELenben légy! Figyeld szíved hangját!
Csitítsd el az elméd zabolátlan zaját!

S amikor szívedbe a hívó hang hallik,
érzed - indulnod kell, menj! Majd megadatik!
Csak ne habozz indulni, ne légy rest és gyáva!
Teremtsd a formáját, Anyád hova várja!

Fohászid ott mondd el, kérve segítségét,
Tisztítsa meg lényed, s mindenek lelkét.
Fogadd a szívedbe igaz szerelemmel
mindazt mit átad majd, gyermeki örömmel.

Mindent, mit kér még tőlem, én veled tudatom.
S ha téged kérlel, ne habozz utadon!
EGYÜTT Teremtjük meg Szent Kárpát hajóhát!
Útra kész kell várnunk csillagok állását!

Ami rajtam múlik, igyekszem megtenni.
Akként, ahogy kéri, akkor mikor kéri.
Ha segedelmet, szükséget szenvedek,
tudom, mindig lesznek gondviselő kezek.

Megvívtam harcomat eme feladattal...
Megszültem Magomat, hő, Szent Akarattal.
Hívlak hát Titeket, benső, igaz útra.
Ki indulni kíván, meglesz majd a módja.

S mielőtt önhittel gőgösen úgy hinnél -
Te már kész vagy! Nincs mit anyád elé vinnél…
Elmondom hát: Nincs MAG itt  e Föld kerekén,
kinek lelke készen állna... Van még mit letegyél!

Hiszen ha ezt mondod - a gőgnek terhe nyom.
S amikor tiszta vagy, érkezik oltalom.
Magként feladatra, szolgálatra várunk.
Nem elég múltunkért hangosan kiáltnunk!

Ezen oltalmat csak akkor élvezheted,
Ha Igaz Magyarként dobban már a szíved!
Félmegoldások nincsenek kiírva!
Csak az Igaz Magyaré a Szolgálat Útja!

Nincs már bohóckodás! Nincsen többé álarc!
Képmutatás helyett nincs csak a benső harc!
Alázat s tisztelet! Ősöknek tudása
Csakis igaz szívben érik használatra!

Hamisságod mind Szellemed, mind Istenünk látja...
Nincs értelme meggyőznöd magad a csalásra...
Szent Koronánk csakis ily Nemzetnek ura.
E szellemben dolgozik. Ebben segít útra.
Méltatlanok eztán a porba hullanak...
Mag lényüket vesztve járhatják az utat.
Új idő közeleg... Vegyük tehát észre.
Boldogasszony Nemzetét emeljük helyére!Lőrincz Éva
Az EGY ISTEN Szolgálatában


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése