Keresés ebben a blogban

2017. augusztus 15., kedd

ZARÁNDOKLAT A NEMZETÉRT

Képtalálat a következőre: „kárpát haza”

Zarándoklat a Nemzetért


Te, aki valaha Magyarként születtél!
Hallgasd meg szavam, mielőtt még mennél!
Te, aki szívedben Mag erejét hordod!
S teszed minden nap világon dolgod!


Eleid de sokszor elmondták már Néked -
Minden emberfia szívbéli testvéred...
Vajon értetted, hogy ezzel mit is mondott?
Mit is jelent MAGként Isten Adta Dolgod?

El'ink ősidőkbe a tudást elhozták.
A tudásnak magját génjeid hordozzák.
Az embernek fia, ki letért az útról,
Reád támaszkodik, mikor az IDŐ szól.

Ez az idő eljött! Kongnak a harangok!
Égi magasságban jelzik majd csillagok!
Szívedbe írott kódjával az EGYnek
Elindul a Hajó! Bárkája Istennek!

Hozzád szólok, Magyar, mind, ki utad rovod!
Mind, akinek szíve ős Honáért lobog!
Neked ki puszták hagyományát éled!
Nektek is kik Vitézek erényét dícsértek!

Dobosok, Táltosok, bácsáknak fiai!
Aranyasszonyoknak gyönyörű lányai!
Hunok gyermekei, huszárok, betyárok,
S Ti, kik alatt zúgnak vad motorok!

Magyar! Ki szívedben ős hon után esdel!
Magyar! Ki tiszteled hagyományod, kelj fel!
Tekints a szívednek hívó szent szavára!
S hátadat vetve indulj a munkára!

Képtalálat a következőre: „boldogasszony”Te, ki évezrede oltalmát élvezed,
Ajkad Boldogasszony segedelmét esded!
Te, ki fohászoddal évezredek óta
Istenanyánk felé könyörögsz óhajtva -

Nemzetednek nehéz sorsát hogy könnyítse!
Könyörögsz, hogy életed mindig megsegítse!
De Te, igaz Magyar - ki fohásszal   esdel,
meghallod-e szavát, mi EGY-S-ÉGre kérlel?

Tiszteleted felé igaz -e szívedben?
Felér-e hozzá jóságod is ebben?
Eltölti-e szíved az Egy Isten Fénye
aképp, hogy ALÁZATTAL lépsz végre EGY-S-ÉGre!
Te, ki ezredéve őrzöd ez a képet
Boldogasszonyunkról, s szívedbe égett:
Napba öltözött Ő, ki Holdsarlón álla,
s tizenkét csillag fénylő koronája...

Ez a kép  szívedbe mélyen beleégett...
Szívedbe írta Istened és véred.
Ezt írták eleid Égi Krónikákba,
Ezt szőtték Anyáink az esti imákba.

Tudod-e Te, Magyar: égi jel érkezik!
Boldogasszony Anyánk a Napba öltözik!
Holdsarlón fog állni Földanya havában,
Tizenkét csillaggal fénylő koronában!

Halld meg tehát Magyar! Ki itt élsz e világban!
Halld meg hát amit kér, szíved igazában!
Állj eléje tiszta, megigazult szívvel,
Útjait Te járd be, elmélyült lélekkel!

Zarándoklatodat ajánld az EGY-S-Égre,
Lelkedet készítsd fel a Szent Küldetésre!
Tégy félre mindent, mi világnak gondja,
S szánd e végső időt Boldogasszonyodra.

MAGok Hazájának, Kárpát Szent Földjének
EGY-S-ÉGéért szálljon minden szívből ének!
Elmélyült, igaz hit nőjön fel szívedben,
Bölcsesség, alázat ébredjen lelkedben!

Kérleld Égi Anyánk segedelmét érte,
Zarándoklatodban tekints fel az Égre!
Minden erőt néked ekkor odaadnak,
hogy ura lehessél szolgálatodnak.

Földanya havának 20. napjára
EGY-S-ÉGben kell álljon a MAGnak országa!!!
Mire Égi Anyánk jele elkészüle,
Háttársként kell álljon Nemzetnek egésze!

Szívedbe e jelben erős vágyak jönnek...
Elindul hajója Fény Nemzetének.
Kárpátia lesz majd Világ Segedelme,
Igaz embereknek fényhordozó kelyhe.

Isten Igazságát s Rendjét itt őrizik.
Koronájuk által azt trónra emelik.
Szent Királyok méltó utódivá válnak.
Ősink véri így nem hiába hullának.

Méltók vagyunk-e hát mi Magyaroknak lenni?
Egymás csaholását el tudjuk engedni?
Megítélésünket Anyánk elé tárni,
Gyarlóságainkat örökre lerázni?

Meg tudjuk-e látni EGY-MÁSban az Istent?
Tudunk e szeretni, önzetlenül, Hitben?
Ítélkezés nélkül, hisz az nem mi gondunk...
Ítélje meg Isten a mi viselt dolgunk.

Le tudjuk- e tenni az "okosság" terhét?
Hogy majd mi mondjuk meg, hogyan, merre miért?
Le tudjuk-e fojtni elménk harsogását?
Egymás hibáinak ujjal mutatását!

Hiszen az Igaz Út a szívünkbe van írva...
Csak a Csend kell hozzá, hogy mindenki hallja.
Hogy ne Te gondolkodj, drága jó Barátom!
Hanem Isten hangját kövessed az úton!

Erre kérlel minket Boldogasszony Anya!
Hogy nagy napjára felálljon a Bárka.
Hogy szent zarándoklattal tedd le terheidet,
Ismerd igaz Magod, s emeld föl a fejed!

Ne önmagod becsapva magaddal elhitesd -
Mindent megtettél már, lelked tökéletes .
Alázatot vizsgálj! Pőrén, meztelenül!
Úgy indulj az útra, lelked amint ürül!

SZER-ELEM az útja igazulásodnak!
Alázat az útja Te szolgálatodnak.
Erre másként nincs mód, s a babjból sincs más út!
Isten útját járva tárul fel dicső múlt!

Ezért járja útját Zarándokunk ismét...
Ezért kérlel Anyánk, sokadjára! Miért?
Mert az idő közel! A nemzet még gyenge!
Te is tehetsz érte! Te is felelsz érte!

Járd meg benső utad, az Erők ott várnak!
Eleink szellemi erősítik lábad!
Mária utakon Szent Erők élednek,
Zarándokainak segítői lesznek!

Égi Édesanyánk, Nagyboldogasszonyunk
kötőjébe hajtva arcunkat -tisztulunk,
Kérjük segedelmét Szent vállalásunkra!
S kinek-kinek maga útját megmutatja.
Segítve, hogy Erőben s Hitben megállhassunk,
Megalkuvás nélkül Igazként szolgáljunk.
Vértezve a Szeretet Élő Erejével,
Melynél nagyobb fegyver ide soha nem kell.

Ha szívedbe ekkor Szent Szerelem ébred,
Meglátod másikban Istent és Testvéred,
Leteszed elmédnek okos csaholását -
megtalálod minden, minden megoldását!

Akkor már nem lesz ellenfél testvéred,
meglesz a közös út, hisz együtt rezeg véled!
Mindez csak tisztán megy, megigazulva.
Ennek ettől nincsen könnyebbik útja!

Ehhez minden Erőt  - indítnak feltárni.
Zarándoklatomat Nemzetemért járni.
Ősök terén kezdem bejárni Utat,
Új Kenyérrel táplálva a Magyar Ifjakat.

Istvánnak ünnepén Kenyerem átadom,
S megkezdem hosszú , Szent zarándoklatom.
Máriacell kapujában hő fohász elmondok,
Csíksomlyóban Asszonyunknak szívből hálát adok.

Mire félút érek, ejön majd az Idő...
S mit viszek eléje - az bizony még megjő....
Azt viszem eléje, amit Érte tesztek!
Azt teszem eléje, amik addig lesztek!

Képtalálat a következőre: „alázat”Zarándokútamat értetek, s veletek,
EGY-S-Égben dolgozva, Nemzetért teszem meg.
Hogy Kárpát bárkája milyen hajó lészen -
Rajtatok is múlik. Rajtatok, egészen!

Minden Erőt viszek, mit tőlem csak kérnek...
Mindent megteszek, mit szívemben érzek.
Nem méltatlankodom már szívem ellenében.
Tudom, az EGY segít, nincs kétségem ebben.Kérlek, érezd át e feladatnak súlyát!
Képtalálat a következőre: „imádkozás”Érezd, mit vállaltál! Érezd meg az útját!
Ne csüggedj, csak indulj, keresd Boldogasszonyt!
Zarándoklatoddal emeld reá arcod!

Csüggedt tekinteted szegezd fel az Égre!
Kérd a segítségét igaz megtérésre!
Megtörve és üresen add át magod neki!
Megtört elméd kiterítve, szíved elé teszi

Anyaszerelmének, Oltalmának leplét...
Beteríti lényed, megszületni segít.
Fiait megszülve Nemzete feléled.
Isten elé teszi le tiszta gyermekszíved.

Képtalálat a következőre: „nagyboldogasszony”Krisztus fénye tölti el így a szíved bugyrát,
Szeretetben, követeként járhatod majd Útját.
Méltatlannak nincs esélye e Kegyet megkapni!
Magyar viszont csak így tud Magyarnak maradni.

Magyar, ha magadat Te Magyarnak vallod!
Éld meg ezen sorokat szívedben, s meghallod...
Hová, mikor, hogyan tedd zarándoklatodat.
Hogyan készítsd lényedet - szíved utat mutat.

Csak okoskodásod terel el az úttól!
Erre figyelmezzél! Válj most el a múlttól!
Csak a JELenben légy! Figyeld szíved hangját!
Csitítsd el az elméd zabolátlan zaját!

S amikor szívedbe a hívó hang hallik,
érzed - indulnod kell, menj! Majd megadatik!
Csak ne habozz indulni, ne légy rest és gyáva!
Teremtsd a formáját, Anyád hova várja!

Fohászid ott mondd el, kérve segítségét,
Tisztítsa meg lényed, s mindenek lelkét.
Fogadd a szívedbe igaz szerelemmel
mindazt mit átad majd, gyermeki örömmel.

Mindent, mit kér még tőlem, én veled tudatom.
S ha téged kérlel, ne habozz utadon!
EGYÜTT Teremtjük meg Szent Kárpát hajóhát!
Útra kész kell várnunk csillagok állását!

Ami rajtam múlik, igyekszem megtenni.
Akként, ahogy kéri,  akkor mikor kéri.
Ha segedelmet, szükséget szenvedek,
tudom, hogy lesznek gondviselő kezek.

Megvívtam harcomat eme feladattal...
Megszültem Magomat, hő, Szent Akarattal.
Hívlak hát Titeket, benső, igaz útra.
Ki indulni kíván, meglesz majd a módja.

S mielőtt önhittel gőgösen úgy hinnél -
Te már kész vagy! Neked nincs mit anyád elé vinnél,
Elmondom hát. Nincs oly MAG itt  e Föld kerekén,
kinek lelke készen állna... Van még mit letegyél!

Ha épp ezt mondod - a gőgnek terhe nyom.
S amikor tiszta vagy, érkezik oltalom.
Magként feladatra, szolgálatra várunk.
Nem elég múltunkért hangosan kiáltnunk!

Ezen oltalmat csak akkor élvezheted,
Ha Igaz Magyarként dobban már a szíved!
Félmegoldások nincsenek kiírva!
Csak az Igaz Magyaré a Szolgálat Útja!

Nincs már bohóckodás! Nincsen többé álarc!
Képmutatás helyett nincs csak a benső harc!
Alázat s tisztelet! Ősöknek tudása
Csakis igaz szívben érik használatra!

Hamisságod mind Szellemed, mind Istenünk látja...
Nincs értelme meggyőznöd magad a csalásra...
Szent Koronánk csakis ily Nemzetnek ura.
E szellemben dolgozik. Ebben segít útra.

Méltatlanok eztán a porba hullanak...
Mag lényüket vesztve járhatják az utat.
Új idő közeleg... Vegyük tehát észre.
Boldogasszony Nemzetét emeljük helyére!


Lőrincz Éva
Az EGY Szolgálatában

Henriett Andrasekné Rotter fényképe.
2017. Új kenyér hava 15.
Boldogasszony napja

4 megjegyzés:

 1. Éva! A Teremtő áldása kísérje utadat. Lélekben Veled vagyok az úton. Belső valóságomban járom végig zarándok utamat. Számíthatsz rám. Mennyei Édesanyánk Szeretetének Fénye összekapcsol minket, és segít, hogy Szent Küldetésünket mindannyian maradéktalanul elvégezzük. Dudás Mária Harangvirág

  VálaszTörlés
 2. Méltó Mag-szem szeretnék én is lenni.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves Zoltán!
   Érzem a vágyat a lelkedben!

   Csak Rajtad múlik.
   Mindenkinek önMAGán kell dolgoznia, ezt a harcot más nem vívhatja meg helyettünk.
   De Égi Anyánk oltalma mindig velünk van, és várja, hogy gyarlóságaink terhét maradéktalanul átadjuk neki, és eltölthesse szívünket Krisztusunk Fénye.
   Megigazulásunk MAGságunk záloga.

   Törlés